👩‍🚒🧑‍🚒การซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ💦💦 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
Jun 1
โรงเรียนพระแม่มารีสาทร ซ.จันทน์ 27 (Owner)
ปฐมชัย เดชาวงษ์ไพโรจน์