กิจกรรมเปิดลานคณะสังมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศ.ระพีพรรณ คำหอม ทีมบริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้า และนักศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ซึ่งในงานมีกิจกรรมการแสดงจากน้องๆในคณะและมีการพบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคณาจารย์ และนักศึกษา โดยงานจัดเมื่อ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ลานคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์ ศูนย์รังสิต
Oct 31, 2019
 · 
Shared
คณะสังคมสงเคราะห์ ม.ธรรมศาสตร์ (Owner)