ఉయ్యూరు శ్రీ సువర్చలాన్జనేయ స్వామి దేవాలయం లో కార్తీక మాసం 3వ మంగళవారం రాత్రి దీపాలంకర శోభ
Nov 12, 2019
gabbita prasad (Owner)
Gabbita Venkataramana
Radha Veluri
GLN Sarma
Tekumalla Venkatappaiah
Narasimha Sarma Rachakonda
gabbita ngkmurthy
Pavan Velury
chandrasekhar boddapati