13. Simpozij zdravstvene in babiške nege, 1. Dan medicinskih sester in babic
May 8 – 9, 2012
Podpora DMSBZT (Owner)
IRENA SMEH