ภาพบรรยากาศการซ้อมใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อม ในงานกิจกรรมแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบล ประจำปี 2565 วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
Jul 12
ห้องเรียน ลือคําหาญ (Owner)
รัชนีกร โสภาพรม
21.ธนัชพร มงคุณคง
กันตพัฒน์ อดิศัยเดชรินทร์
รอยพิมพ์ สัณฑมาศ
นายพัฒนพงษ์ พิมพ์ทอง
Chayanit Thipraksa
Seun Seun
Siri Ma