ภาพบรรยากาศการซ้อมใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อม ในงานกิจกรรมแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบล ประจำปี 2565 วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
Jul 12, 2022
ห้องเรียน ลือคําหาญ (Owner)
รัชนีกร โสภาพรม
21.ธนัชพร มงคุณคง
กันตพัฒน์ อดิศัยเดชรินทร์
รอยพิมพ์ สัณฑมาศ
Chayanit Thipraksa
Seun Seun
Siri Ma
Narongwit singkibut