คณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ออกติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมโรงเรียนสีเขียวโรงเรียนอนุบาลสกลนคร พร้อมกับมอบป้ายโรงเรียนสีเขียวให้โรงเรียน 15 กันยายน 2563
Sep 14 – 15, 2020
abs abs (Owner)
ชัชชัย ลีสอนตะ
เพ็ญศรี วงค์เตชะ