Lễ Kính Mừng các Thánh Tử Đạo Việt Nam, ban Bí Tích Thêm Sức và Rước Lễ Lần Đầu do Đức Giám Mục Theodore Hoogenboom, Đ. G. M. Phụ Tá Tổng Giáo Phận Utrecht Vinkeveen 15-09-2019
Sep 15, 2019
Ban phim ảnh Giáo Xứ NVCTTĐ_Việt Nam-Hòa Lan (Owner)
T. M.N. Nguyen (Sunny)
Kha Phuoc Tran