HC2 NXDục tham dự National Vietnam War Veterans Day ngày 29 tháng 03 năm 2022 tại Houston
Mar 30–Apr 12
ĐệNhịHổCáp K20 SQHQ/NT (Owner)
Duke X Nguyen