2563 14 กุมภาพันธ์ 2563 ลาดกระบังชุมพร ร่วมแสดงนิทรรศการบริเวณท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาปากน้ำชุมพร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เนื่องในโอกาสประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน ฝั่งทะเลอ่าวไทย ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 15 พฤษภาคม 2563 โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี
Feb 15
 · 
Shared
KMITL Prince of Chumphon Channel (Owner)