Staff Farewell function Photos - 30.05.2023
VIT Photos (Owner)
Nithin Rakesh
R.Sridhar Ranganathan
Cheriyala Sheshivardhanreddy18
K Uday
Mohan Kumar Chandera Madian
V. Lokeswari Ram
Aravinth Anbu
PUNITHA KUMAR