Hình ảnh DIỄN NGUYỄN VĂN NGHỆ (Dòng Phaolô): Ngày tìm hiểu ơn gọi 25.4.2021
Jan 22, 2015–Apr 24, 2021
TRUYỀN THÔNG GP THANH HÓA (Owner)
Tâm Nguyễn
Thương Vũ
Duyên Nguyễn
Nguyễn Lê Quỳnh Giang
Duy Khánh Đậu
thien thanh
Tâm Thanh
Hạnh Trần Thị