Carrom tournament - 2019
Mar 2–3, 2019
India Association KansasCity (Owner)
Anjana Singh
Jennu Johnson
Vijay Ainapurapu
Chandra S Ganne
Sudha Tiwari
Rama Shetty
Manuj singhal
Akshata Nayak