Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục - Gp. Bùi Chu - Phú Nhai, ngày 24.10.2020
Oct 22–24
Phu Nhai (Owner)
ton pham
THÁNH CA PHỤNG VỤ - CÔNG GIÁO TV
John Paul
Vandong Nguyen
Vũ Hiển Jos