(25)การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 วันที่ 24-28 เมษายน 2564 เวลา 8.00-16.30 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม
Apr 24
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
ธีรวัชร ธี
สารภี เหลืองสุวรรณ
jeeraphan Dakhan