วันที่ 19 มกราคม 2565 นายสยาม โต๊ะทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา ประธานเปิด การจัดโครงการ การป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร จัดโดยชมรม TO BE NUMBER ONE ณ ห้องสบันงา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
Jan 21
 · 
Shared
วิทยาลัย อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ (Owner)