นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมผลการแข่งขัน 1. "การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง." โรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561 2. การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล เซปักตะกร้อ และเทนนิส 3. โครงการของหายได้คืน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
Feb 13, 2019
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
สุภาภรณ์ พันธะบัวศรี
ธีรบูลย์ ไชยสิทธิ์