วันที่ 11 ม.ค. 63 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ จัดกิจกรรม "Children's" Day Happy เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยชมรมจิตอาสาอุบลปัญญานุกูล และชมรมจิตอาสา 904 รุ่นที่ 4/62 3B ณ อาคารโดมโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ
Jan 12–14
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี (Owner)
Sukanda Thavorn