Lễ Bổn mạng Đoàn Thanh tráng niên 2018
Oct 30–Nov 2, 2018
Giáo xứ Châu Sơn (Owner)
Hoi Tran