17 สิงหาคม 2564 จัดทำข้อมูลบุคคล 5 เขตพื้นที่การศึกษา
Aug 16–17
สุวรี เจริญรัมย์ (Owner)
สมพร สนสกุล
ฉวีวรรณ ศรีสุข
วีระ พรมทองพันธ์