วันครู'67 I16/01/2567 กล้อง สพป.สกลนคร เขต 1
Jan 15 – 16
สพป.สกลนคร เขต 1 (Owner)
เข็มเพชร กองแก้ว
ทวีทรัพย์ มาละอินทร์
นางไพรัตน์ ชาพลดอน
ฤดีวรรณ ชัยเสนา
Ploy Yotasing
ศุภวัฒน์ พิมพ์มีลาย
นางสาวรุจิรา แสนหูม
Siripon Palachan