ภาพกิจกรรมโรงเรียน เดือนเมษายน 64
Apr 5–6
Piphat Kongsat (Owner)
สื่อ IT สร้างสรรค์ สไตล์ครูทิพย์
โสรัจจ์ นันทศักดิ์ภิญโญ
ณัฐพร เดชขุนทด
Pinprinat Plangklang
สุมาลี สุขศรีนาค
เด็กหญิงชลลดา เชื้อจันอัด
เจนจิรา ไรอัน