Alex Fansub (Owner)
Thỏ Chín Màu
Bảo Đinh Ngọc (ディン ゴック バオ)
Monbear PY
Loi Nuyen Huynh
Samir Kharat
Chu Thang
Nguyen Trung Kien Kienkien
Minh Châu