การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) นักเรียนอายุ 12 - 18 ปี ในเขตอำเภอบ้านนา
Oct 25 – 26, 2021
Malasawanphittaya School (Owner)
ปัณณวิชญ์ งามอาการ