งานแนะแนวอาชีพ 2565
Jul 24, 2022 – Apr 5, 2023
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วท.นครปฐม (Owner)
งานครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
งานแนะแนว วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
นายพรศักดิ์ น้อยสุข