การรับฟังการดำเนินโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล หลักสูตร "อุ่นใจไซเบอร์" เพื่อส่งเสริม การเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) ผ่านระบบ ZOOM และระบบทางไกลผ่านจอภาพ (video conference) 12 มกราคม 2566
Jan 11, 2023
 · 
Shared
Nisan Nakwisut (Owner)