7.8.20 Gx. Đông Sơn Khánh Thành Nhà Xứ
Aug 6–9
TRUYỀN THÔNG GP THANH HÓA (Owner)
Minh Nguyễn
Minh Tai Nguyen