Lễ Mừng Kim Khánh Cha Vinzenz Trần Văn Bằng 20.07.2019
Jul 19–20, 2019
Quangmanh Nguyen (Owner)
Bong Nguyen
Minh Chau Ta
TH N
Ngoc Minh Nguyen
KIM TRAN
Cong Khanh Lam
Quangmanh Nguyen