แสดงความยินดีนักเรียน ม.6 สำเร็จการศึกษา
Nov 6, 2018
Social Studies RST (Owner)
ครูพิมพ์ลดา การงานอาชีพ