วันนี้ เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. นายชาญชาญชัย คำจำปา นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง และพนักงานเทศบาลตำบลพระซอง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยร่วมพิธีทางศาสนา ณ วัดธาตุศรีคุณ และพิธีถวายเครื่องราชสักการะฯ ณ หอประชุมที่ว่าการ อำเภอนาแก
Jun 10
 · 
Shared
เทศบาล ตําบลพระซอง (Owner)