7 กันยายน 2562 : กิจกรรมเต้น Cover Dance โครงการ "วัยใสเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด"
Sep 13, 2019
นายอรุณ ตั้งมโนกุล (Owner)
Patsakorn Keawtham