Seminarium pod kierunkiem Shihan Matsuo Masazumi 8 Dan AYF i Shihan Matsuo Chizuko 8 Dan AYF Ruda Śląska Kwiecień 2018
Apr 7 – 8, 2018
Yoshinkan Seiseikai Aikido (Owner)
Kamil yoshinkan
Sylwia Wojtek
Mirek Bartochowski
Ewelina Krol
Joanna Kiwic-Szmuc
MATSUO Masazumi
Dorota Andrecka