ภาพบรรยากาศการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำลาบ
May 26, 2021
ห้องเรียน ลือคําหาญ (Owner)
Kittisak Khamsamart
พลอยนรินทร์ จันทร์ชนะ
ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
นิ่มนวล แสงสวย
porntip muangkaew
นางเอื้องฟ้า สุนันท์
นิภาพร บางเสน
roungthong Srilachai
Rat Wila