กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ลอย ชาเลท์ รีสอร์ท อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยท่านรองผู้อำนวยการวันดี แป้นสุข ฮอฟสตาด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นประธานในพิธีเปิด
Apr 5
 · 
Shared
กันยารัตน์ มาลยาภรณ์ (Owner)