64-04-09นักเรียน ม.3 ม.6 รับประกาศนียบัตรจบการศึกษา
Apr 8
Photo school (Owner)
อรุณ คล้ายชัง
Nu pung Amornthun
Wiyaporn Salangsing