วันครู อำเภอนาเชือก 16 มกราคม 2561
Jan 15 – 16, 2019
ธวัชชัย ฝ่ายพลแสน (Owner)
รังสรรค์ นันทะแสน
จํารัส ประทังวา
ศศินันท์ หงษ์ธรรม
Piyanat Pibaljommee
ผอ.สพ