Brandeskiklub 1971-75
Delte
maja Krogh-Rosenberg (ejer)