Thánh Lễ Nhận Sứ Vụ Tuyên Úy Lv. Các Thánh Tử Đạo VN
Sep 22, 2019
Quangmanh Nguyen (Owner)
Ngoc The SJ Nguyen
Quangmanh Nguyen
Quangmanh Nguyen
quanngmanh.nguyen@yahoo.de