คล้ายวันสถาปนาโรงเรียน2561 (กล้อง1)
Jan 28–29, 2019
TurAKeE So (Owner)
จิระนุช ไกรวัน
ต้อก ซูรัน
Parinya Thammakantee