2017-12-18 ถ่ายภาพหมู่คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดดอนตลุง เพื่อจัดทำหนังสืออนุสรณ์ ปี2560
Dec 17–24, 2017
ร.ร.วัดดอนตลุง ราษฎร์ศรัทธาทาน (Owner)
ขุน'นน ช้าง'งง
DS Duo Channel
ดาริน ทองคํา