สพม.ชัยภูมิ จัดงานประชาสัมพันธ์เขตใหม่ และงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ 9 เม.ย. 64
Apr 8–9
สพม.ชย. จ.ชัยภูมิ (Owner)
Kit Kitt
parichat suwanchai
บรรพต ใสสะอาด
supattra Inkhum
Rungrueng Rakmanee
khem satan
สมจิตร ตั้งเพียร
ปรีชา ชาวเชียงตุง
ศิริรัตน์ บุญถือ