โครงการสืบสานพระปณิธานงานผ้าไทยประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑
Jan 5–6, 2018
KANITTA SRISUPA (Owner)
Maneephan Wudthitrirat