2563/08/22 ศาลจังหวัดหลังสวน ศึกษาดูงานในโครงการศาลจังหวัดสีเขียว โดยมีนายชาติวุฒิ พลนิล (นักวิชาการสัตวบาล) และนายทรงชัย อยู่เย็น (ผู้จัดการธนาคารปูม้าบ้านหินกบ) ให้การต้อนรับในกิจกรรมดังกล่าว ณ ธนาคารปูม้าบ้านหินกบ
Aug 25, 2020
 · 
Shared
KBAC KMITL (Owner)