การเซ็นสัญญาความร่วมมือ ครูชาวจีน ซึ่งจะมาทำการสอนภาษาจีน ในระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษา โดย สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา
Oct 3, 2017
MasterP (Owner)
Than Chaiboriphan