เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563 นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะกรรมการ กำกับ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
Jun 5–6, 2020
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
natthapong boonmeewiset