1 กรกฎาคม 2564 รองมานพและรองโพชัน คัดเลือกระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
Jul 1–6
สุวรี เจริญรัมย์ (Owner)
นายศรัณย์ โกษากุล