Lễ Tốt nghiệp đợt 4/2023 - Ngày 23/1/2024 (Khoa Cơ khí Công nghệ)
Jan 22
Đại Học Nông Lâm TP.HCM Trung Tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp (Owner)
Duy Minh
Nguyễn Đoàn Đặng Thủy Tiên
Nguyễn Huy Toàn
Trần Xuân Trường
Bùi Phước Hưng
Lương Tất Thành
Cao Thành Phú
Đoàn Văn Tân