การประชุมบูรณาการด้านการศึกษา เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง
Feb 22
 · 
Shared
วรพงษ์ แจ่มจำรัส (Owner)