กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ประจำปี 2563
Feb 19–20, 2020
โรงเรียน บ้านนาสีนวล (Owner)
KANGFU TV