กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ประจำปี 2563
Feb 19–20
โรงเรียน บ้านนาสีนวล (Owner)
KANGFU TV