วันที่ 24 ม.ค. 63 คณะครูจากวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ เข้ามาแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ ณ ห้องประชุมสักทอง โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ
Jan 24
 · 
Shared
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี (Owner)