วันที่ 24 ม.ค. 63 คณะครูจากวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ เข้ามาแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ ณ ห้องประชุมสักทอง โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ
Jan 24, 2020
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี (Owner)
กนกกก พารา
Natchaon
Jojo Ml