เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 นายบัวแวว โคตรนรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนคอนสาวิทยาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเลยพิทยาคม
Aug 27–28, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
ทิวสน พัชรพล